Power of Appreciative Inquiry

جستجوی ارزش‌ها یا Appreciative Inquiry یک فلسفه و متد برای ایجاد تغییر مثبت است. این رویکرد بر اساس این فرضیه شکل گرفته است که سیستم‌های انسانی، تیم‌ها و سازمان‌ها در جهت چیزی که بر آن متمرکز می‌شوند و جستجو و گفتگو می‌کنند حرکت می‌نمایند.

لازمه‌ی رویکرد جستجوی ارزش‌ها مطالعه‌ی دلایل موفقیت انسان‌ها٬ تیم‌ها و سازمان‌ها است؛ زمانی‌که بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهند. پیش‌فرض این رویکرد این نیست که انسان‌ها٬ تیم‌ها و سازمان‌ها همواره از خودشان موفقیت بروز می‌دهند. این رویکرد بر اساس تحقیقات انجام شده و تجربیات شکل‌گرفته ثابت می‌کند که افراد زمانی یاد می‌گیرند و سازمان‌ها زمانی تغییر می‌کنند که تمرکزشان را به سمت گفتگو درباره‌ی نقاط قوت و الگوهای موفقیت و کشف هویتشان در زمان موفقیت سوق می‌دهند.

برهمین اساس جستجوی ارزش‌ها افراد را دعوت به گفتگو درباره‌ی توانمندی‌های فردی و گروهی و رویاها و آروزها می‌کند و کمک می‌کند آنها فرصت‌ها و برنامه‌های همکاری برای شکل‌دهی آینده‌ی مطلوب را کشف کنند.

 

جستجوی ارزش‌ها

جستجوی ارزش‌ها دعوت به یک رویکرد انسانی است. انسان موجودی اجتماعی است و ما هویت خود را در تعاملاتی که داریم می‌سازیم. انسان در ذات خود کنجکاو و قصه‌گو است و دوست دارد بپرسد، کشف کند و روایت کند. در کشف و روایت است که انسان ارزش‌ها و باور خود را زندگی می‌کند. جستجوی ارزش‌ها به مدیران کمک می‌کند تا سازمان‌های انسانی، یادگیرنده، مبتنی بر توانمندی‌ها و غنی از دانش بسازند.

تماس

اگر علاقه‌مند هستید بدانید چطور می‌توانیم به شما کمک کنیم این فرم را پر کنید.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt